top of page

Begeleiding in mijn praktijk

Aanmelding

Het eerste contact gebeurt telefonisch, via e-mail of via het contactformulier. Hierbij kan je al kort vertellen wat de reden is waarvoor je hulp zoekt. Aan de hand hiervan probeer ik in te schatten of je met jouw hulpvraag bij mij terechtkunt. Vervolgens wordt er een eerste gesprek gepland. Wanneer ik je niet verder kan helpen, verwijs ik je door naar andere vormen van hulpverlening.

Eerste gesprek

Tijdens dit eerste gesprek wordt dieper ingegaan op de reden van aanmelding. Ik luister naar je verhaal, bezorgdheden, wat er op dit moment moeilijk loopt en wat er wel goed gaat. Ik probeer hierbij een beeld te krijgen van je hulpvraag, verwachtingen en wensen. Daarnaast geef ik alvast wat informatie mee over mijn werkwijze en enkele praktische zaken. Aan het einde van het gesprek stemmen we samen af of we al dan niet een volgend gesprek plannen en met de begeleiding van start gaan.

Begeleiding

Hoe de begeleiding wordt ingevuld, wordt steeds individueel bekeken en geheel afgestemd op jouw persoonlijke noden. Ook het aantal gesprekken en de frequentie ervan (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks,…) verschilt van persoon tot persoon. Dit bekijken we samen en kan steeds aangepast worden. Het is moeilijk om op voorhand al te zeggen hoe lang de begeleiding uiteindelijk zal duren. Wanneer je zelf aanvoelt dat er geen verdere gesprekken meer nodig zijn, kunnen we geleidelijk aan afronden. Het is de bedoeling dat je na afloop van de begeleiding het gevoel hebt zelf weer verder te kunnen. Uiteraard blijf je nadien steeds welkom en kan je altijd opnieuw contact opnemen. Mijn deur blijft open staan.

bottom of page