top of page

Mijn begeleiding richt zich hoofzakelijk op mensen die hoogsensitief zijn of die dit vermoeden en graag verder willen verkennen. Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk (geen stoornis!) dat naar schatting voorkomt bij één op de vijf personen. Bij deze eigenschap staat de diepgaande verwerking van prikkels en informatie centraal. Men benoemt dit ook wel als het ontbreken van een filter, waardoor de verwerking van prikkels trager en moeizamer verloopt. Gevolgen hiervan zijn dat een hoogsensitief persoon (in het kort HSP) sneller overprikkeld raakt, emotioneel intenser reageert en zich sterk bewust is van subtiele signalen in de omgeving. Hoogsensitief zijn kan dus bepaalde uitdagingen en valkuilen met zich meebrengen. Aan de hand van een goede portie zelfinzicht en zelfzorg kan je hier echter op een positieve manier mee leren omgaan en meer ruimte laten voor de sterktes en troeven die met deze mooie eigenschap gepaard gaan.

Heb je het vermoeden dat je hoogsensitief bent? De HSP zelftest kan alvast een goede indicatie geven.

 

Het is mogelijk dat je je niet volledig in deze eigenschap herkent, maar wel in bepaalde kenmerken ervan. 

Daarom help ik ook graag mensen verder die:

  • beter willen leren omgaan met overprikkeling, spanning en stress

  • zich meer in balans willen voelen en meer rust willen vinden

  • gezonde grenzen willen stellen en van zelfzorg een prioriteit willen maken

  • willen loskomen van hun (pieker)gedachten

  • beter willen leren omgaan met emoties

  • milder willen zijn voor zichzelf en perfectionisme willen loslaten

  • de angst om te falen willen aanpakken

  • willen werken aan een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen

Opgelet!

Momenteel doe ik enkel online begeleidingen met (jong)volwassenen (>18 jaar).

Binnenkort start ik opnieuw met gesprekken in mijn praktijk, waarbij ik ook kinderen en jongeren kan begeleiden.

bottom of page